Google
 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ยกทรงไทรอัมพ์จ่อเลิกจ้าง2พันคน

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6787 ข่าวสดรายวัน หน้า 11เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. น.ส.วันเพ็ญ วงษ์สมบัติ ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ กล่าวถึงการที่บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลิตชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ยี่ห้อไทรอัมพ์ วาเลเซีย สลอคกี้ AMO จะเลิกจ้างพนักงาน ว่า บริษัทมีแผนการเลิกจ้างคนงานทั้งหมด 1,930 คน ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของพนักงานที่มีอยู่ พนักงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ คนงานกลุ่มนี้เป็นคนงานที่เข้าร่วมต่อสู้กรณีน.ส.จิตรา คชเดช อดีตประธานสหภาพแรงงานฯ ที่ถูกเลิกจ้างเมื่อครั้งที่แล้ว สำหรับการเลิกจ้างครั้งนี้บริษัทอ้างว่าไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาทำให้ขาดทุน แต่ทางคนงานไม่เชื่อว่าเกิดจากการขาดทุน เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานมีการทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทไม่เคยชี้แจงสถานการณ์ที่บริษัทได้รับผลกระทบ และไม่มีมาตรการใดๆ ป้องกันในเรื่องของการขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่น

น.ส.วันเพ็ญกล่าวต่อว่า สหภาพแรงงานไทรอัมพ์จึงขอให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใส และเคารพสิทธิแรงงาน ในการมีส่วนร่วมที่มีผลกระทบต่อพนักงาน โดยขณะนี้สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ไม่สามารถยอมรับการอ้างภาวะขาดทุนได้ การเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก ควรที่จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อคนงานที่จะต้องอยู่ต่อไป ทั้งนี้ ตนขอเรียกร้องให้บริษัทยอมรับสหภาพแรงงานฯ ให้มีบทบาทในการดูแลเพื่อนพนักงานได้ต่อไป พนักงานทุกคนต้องการรับฟังเหตุผลในการบอกเลิกจ้าง และข้อมูลผลประกอบการ ที่หากมีความจำเป็นในการเลิกจ้างทุกฝ่ายควรที่จะทำด้วยการสมัครใจออก หรือให้ค่าชดเชยสูงกว่ากฎหมายกำหนด และเงินช่วยเหลือที่จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายเพื่อจะนำไปใช้ประกอบอาชีพอื่น เพราะคนงานส่วนใหญ่มีอายุมาก โอกาสหางานใหม่จึงทำได้ยาก