Google
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประกาศของบริษัทบอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 มิถุนายน 2552

วันที่ 29 มิถุนายน 2552 11:23 น.

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรทั่วโลก ไทรอัมพ์อินเตอร์แนชั่นแนลจึงกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินงานในประเทศไทย สืบเนื่องจากโครงการนี้ บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งถือเป็นหน่วยการผลิตของไทรอัมพ์ในประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องลดกำลังการเย็บลงประมาณ 37 เปอร์เซนต์ ส่งผลให้พนักงานจำนวน 1,930 คน ซึ่งประจำอยู่ที่โรงงานในบางพลีจะถูกเลิกจ้าง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีโรงงานที่บางพลีจะยังดำเนินงานต่อไปด้วยกำลังผลิตที่ลดลงโดยพนักงานที่เหลืออยู่ ประกาศฉบับนี้ไม่มีผลกระทบแต่ประการใดต่อส่วนของฝ่ายขายและการตลาดรวมถึงโรงงานของบริษัทฯที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีการว่าจ้างพนักงานกว่าสองพันคน โดยโรงงานจะยังคงเปิดดำเนินงานตามปกติ

วันนี้บริษัทฯได้ส่งประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายบุคคลให้กับพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และขณะนี้บริษัทฯกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง รวมถึงการช่วยเหลือในการหางานใหม่ให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ โดยจำนวนเงินชดเชยจากการเลิกจ้างที่บริษัทฯจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ มีจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายแรงงานไทยกำหนด

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นที่ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้าย บอดี้แฟชั่นประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่รุนแรงนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องปรับลดพนักงาน แต่บอดี้แฟชั่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและด้วยสำนึกในความทุ่มเทที่พนักงานมีให้กับบริษัท

Contact
Body Fashion (Thailand) Ltd.
Kenneth Marshall
EMail:kenneth.marshall@triumph.com


ที่มา http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=E7784C1BDA44EC275FEA8ED60E1FA058&query=ysvA0r7hw6en0rk=

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย ไทยพีอาร์ ดอทเน็ต

ค้นหาข่าวย้อนหลังมากกว่า 30 วัน ได้ที่ www.iqnewscenter.com

ประกาศของบริษัทบอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด