Google
 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ก.แรงงานไม่ไล่ที่คนงานไทรอัมพ์ พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกัน

Fri, 2009-11-13 20:18

กรณีมีข่าวก่อนหน้านี้ว่า วันนี้ (13 พ.ย.) กระทรวงแรงงานจะขอคำสั่งศาลแพ่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้อดีตคนงานบริษัทบอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นในไทรอัมพ์ กว่า 300 คน ซึ่งปักหลักชุมนุมที่บริเวณใต้ถุนกระทรวงแรงงานย้ายออก เนื่องจากต้องการใช้พื้นที่จัดนิรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแลแห่งประเทศให้สัมภาษณ์ว่า ล่าสุดได้พูดคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วได้ข้อตกลงว่า กระทรวงแรงงานจะไม่ไล่ที่และไม่ฟ้องศาล แต่จะจัดนิทรรศการร่วมกันกับคนงาน โดยกระทรวงได้ขอพื้นที่บริเวณหน้าห้องประวัติศาสตร์แรงงาน และขอให้คนงานตากผ้าถุงและชุดชั้นในให้เป็นที่เป็นทาง โดยคนงานจะได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าจะจัดนิทรรศการร่วมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:
นักข่าวพลเมือง: กระทรวงแรงงานเตรียมขออำนาจศาลไล่อดีตคนงานไทรอัมพ์พ้นตึก

ที่มา http://www.prachatai.com/journal/2009/11/26595