Google
 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

On 27th August, 10 AM, Triumph International Labour Union of Thailand and alliances will march to the government house, starting from Pitsanulok House


Call on government for help on 6th AugustOn 27th August, 10 AM, Triumph International Labour Union of Thailand and alliances will march to the government house, starting from Pitsanulok House.

Rally Map


Due to the event on 6th August, the union and alliances submitted its demands to the government to have measures to help the laid-off workers to be reinstated without intimidations. Also, it demands the government to support trade union organizations in BOI promoted plants and stop neo-liberalism policies toward labour.

The union and alliances will follow up with the progress of their demands.


You can read about "Triumph workers call on government for help" when 6 Aug 2009


ติดต่อ/contact: 087-020 - 6672


Call on government for help on 6th AugustCall on government for help on 6th August(a lot of Pregnant worker laid-off) คนท้องที่ถูกเลิกจ้างซึ่งมีหลายคนก็มาร่วมด้วย


เชิญสื่อมวลชนทำข่าวและร่วมชุมนุมกับสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯเพื่อทวงถามความคืบหน้าของข้อเรียกร้อง ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อไหร่ เวลา 10.00 น. วันที่ 27 สิงหา 2552

ใคร สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชันแนลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรเพื่อมิตร ประมาณ 1,000 คน

ทำอะไร จะเดินขบวนจากหน้าบ้านพิษณุโลก ไปยัง หน้าทำเนียบรัฐบาล


Call on government for help on 6th August


ทำไมสืบเนื่องจากวันที่ 6 สิงหา ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานไทรอัมพ์และองค์กรเพื่อนมิตร ได้ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไปมีดังนี้1. ให้บริษัทฯยกเลิกประกาศการเลิกจ้างคนงานทั้งหมดและให้รับคนงานกลับเข้าทำงานตามปกติและให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.แรงงานสัมพันธ์ปี 25182. ให้บริษัทฯและรัฐบาลจ่ายสวัสดิการและค่าจ้างให้กับคนงานที่ถูกเลิกจ้างจนกว่าข้อพิพาทกับบริษัทฯจะยุติ การแก้ปัญหาต้องได้รับการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับสหภาพแรงงานฯ3. รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนงานที่ทำงานในโรงงานว่าบริษัทฯจะไม่มีการเลิกจ้างอีกและไม่ใช้มาตรา 75 ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับคนงาน4. รัฐบาลต้องหยุดนโยบายเสรีนิยมใหม่ เช่นนโยบายการจ้างงานเหมาค่าแรง การจ้างงานชั่วคราว การจ้างงานค่าจ้างราคาถูก การจ้างงานซับคอนแทค หยุดเขตการค้าเสรีที่มีกฎระเบียบห้ามตั้งสหภาพแรงงานและยกเลิกสิทธิการนัดหยุดงาน5. รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีสหภาพแรงงานในโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก (BOI) และโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทยและต้องยุติการสนับสนุนเรื่องไม่เก็บภาษีต่อบริษัทฯและหันมายกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มกับประชาชน6. รัฐบาลต้องหามาตรการช่วยเหลือคนงานที่เป็นหนี้นอกระบบและในระบบและคนงานถูกอายัดค่าจ้างค่าชดเชยค่าล่วงเวลาจากกองบังคับคดี

ดังนั้นวันที่ 27 สิงหาคมนี้จะเป็นวันที่ครบ 20 วันของการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว ในขณะที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนหรือเข้ามาแก้ปัญหาใดๆเลยตามข้อเรียกร้องนั้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะมีการเคลื่อนใหญ่ของคนงานไทรอัมพ์และองค์กรเพื่อนมิตรประมาณ 1,000 คน ไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปตามงานและความคืบหน้าตามสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องนั้น

จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมทำข่าวและร่วมชุมนุมเรียกร้องในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

สามารถอ่าน "คนงานไทรอัมพ์บุกทำเนียบ ร้อง รบ. แก้ปัญหาเลิกจ้าง" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา