Google
 

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดร.พิชญ์ มองการชูป้ายกับทฤษฎีประชาธิปไตย


ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เชื่อว่าการแสดงออกทางการเมืองผ่านการชูป้ายนั้นสามารถทำได้ ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้วิธีนี้ และนักเคลื่อนไหวได้ปรับกลยุทธเน้นเรียกร้องผ่านสื่อมากขึ้น 


การชูป้าย ถือเป็นการแสดงออกแบบประชาธิปไตยหรือไม่ อะไรคือจุดสมดุลของการแสดงออกในสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนทุกคนพึ่งมี นักวิชาการอย่าง ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ มองว่าการชูป้ายไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นการแสดงความคิดเห็นที่สามารถทำได้ในสังคมที่ปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตย

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมีหลายรูปแบบทั้งการเลือกตั้งชูป้าย และชุมนุมเรียกร้อง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น แต่อาจไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าขณะนี้
ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ยังบอกว่ากรณีศึกษาในประเทศอย่างประเทศเกาหลี ประชาชนของเขาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  ในบางครั้งผู้จัดการประชุมจัดช่วงเวลาสำหรับประท้วงโดยเฉพาะ

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์คนนี้ยังมองว่า การแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพนั้นสามารถทำได้  ซึ่งต้องระมัดระวังวัฒนธรรมการนำเสนออย่างการใช้ภาษาด้วย และเชื่อว่าการแสดงออกโดยการใช้กำลังจะไม่ใช่ทางออกอีกต่อไป แต่การที่สามารถยึดพื้นที่สื่อได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่า

9 มีนาคม 2554 เวลา 20:39 น.